Městská knihovna Trhový Štěpánov
Naposledy aktualizováno: 07.12.2018 12:40:03

Městská knihovna Trhový Štěpánov je cílem podpory od Středočeského kraje. 

V roce 2006, 2007, 2009 obdržela od Středočeského kraje grant na vybavení knihovny.

NĚKOLIK  SLOV  O KNIHOVNĚ...

 • První písemný doklad o knihovně je ve zprávě o výletu Čtenářsko - hospodářské besedy v roce 1897      

OBRÁZEK : knihovna_zimni.jpg  

·              Budova dnešní knihovny má svou bohatou historii. První zmínky jsou již v dávné minulosti, kdy je uváděna jako druhý (malý) štěpánovský zámek.

·              Z novějších záznamů se dozvídáme o nájemci dvora Leo Kollinském, který tento dům opustil při dělení Auersperkova velkostatku v roce 1923.

·            Po zakoupení této budovy č.p.23 štěpánovskou obcí bylo rozhodnuto o přestavbě na obecnou školu.

·              V roce 1928 obec zbudovala odvodnění sklepa. Od té doby přečkala budova v téměř nezměněné podobě až do současnosti.

·              V roce 2000 zahájení prací na automatizaci knihovny (systém LANius) ·              V roce 2002 byl zahájen provoz veřejně přístupné internetové stanice v rámci mikroregionu Český smaragd

·              Od roku 2003 po zrušení okresních úřadů se zřizovatelem knihovny stala Obec Trhový Štěpánov, Obecní knihovna je organizační složkou obce.

·              V lednu roku 2005 Obecní zastupitelstvo rozhodlo o rekonstrukci knihovny. Byly provedeny nezbytně nutné opravy - izolace mokrých kamenných zdí,výměna dřevěných podlah a oken, zateplení stropů, zbudování WC, kanalizace celého objektu, elektroinstalace, vymalování, přístupový chodník a úprava nádvoří. Díky rozšíření interiéru vzniklo v knihovně také samostatné dětské oddělení a čtenářský koutek v oddělení pro dospělé.

·              Provoz knihovny je financován z rozpočtu Města Trhový Štěpánov.

·              Ve volném výběru je k dispozici 9800  svazků knih a 22 exemplářů docházejících periodik. Knihovna využívá též možnosti získat knihy z výměnného fondu Městské knihovny v Benešově a zvukových knih pro nevidomé z Městské knihovny v Kladně.

·              Od 23.3.2006 je Internet financován z programu PIK (Projekt internetizace knihoven)

·              Prvním zářím též roku 2006 bylo zahájeno půjčování knih přes automatický systém LANius.

·              Trhový Štěpánov se stal 12.4.2007 znovu město.Od r. 1290 až do roku 1954 byl Trhový Štěpánov městem, pouze 53 let byl obcí. Titul město nám právem náleží !

 •  1.9.2007 přechod na knihovnický systém Clavius   
 •  15.9.2009 zpřístupněn ON-LINE katalog 

· Vybrané statistické údaje za r. 2014

  •     Knihovní fond celkem                  10 975
  •    Počet přírůstků                            189
  •    Počet odebíraných periodik                13
  •    Registrovaní čtenáři                      242
  •    z toho děti do 15 let                      88
  •    Návštěvníci MěK                        3 085
  •    Virtuální návštěvy www                   978
  •    Výpůjčky celkem                       10 575
  •    Výpůjčky periodik                       1 365
  •    Návštěvníci Internetu v knihovně        315          

   

 

 

NEJAKTUÁLNĚJŠÍ NOVINKY PRO VŠECHNY:  KATALOG ONLINE

 

OBRÁZEK : vilask1.gif

 

 

ZAJÍMAVÉ TIPY:

Smile


PROSINEC 2014

 

PROSINEC 2013

 

ŘÍJEN 2013

 

BŘEZEN 2013

 

LEDEN 2013

 

ZÁŘÍ  2011

 

 

        ÚNOR 2011

 

 DUBEN  2011

 

PRO DĚTI:ÚNORU 2011

 

DUBEN  2011

 

 

 
Proces zabral 0.0282 sekund času a 0.6MB paměti.